Jan Cornelissen (l) opvolger van Eline als coördinator

Het bestuur van het Mondiaal Centrum heeft besloten Jan Cornelissen met ingang van 16 september 2017 te benoemen tot coördinator. Hij volgt Eline van Drongelen op, die het Mondiaal Centrum per 1 oktober 2017 zal verlaten.

Jan Cornelissen (57) heeft een brede ervaring op het terrein van management en coaching in het sociale domein. Mede door zijn uitgebreid netwerk o.a. op het terrein van het onderwijs, de politiek en maatschappelijke organisaties is hij voor het bestuur de ideale persoon om de visie en de strategie van het Centrum verder vorm te geven.

Hij treft daarbij een organisatie waarvan het profiel de afgelopen jaren onder de bezielende impulsen van Eline van Drongelen duidelijk is veranderd.

Jan Cornelissen zal zijn bestuurszetel, die hij ruim een jaar heeft vervuld, met ingang van 16 september neerleggen.

Mocht u belangstelling hebben om zitting te nemen in het bestuur van het Mondiaal Centrum, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende en/of Jan of Eline.

Martin Starren
Voorzitter bestuur Mondiaal Centrum

Enkele activiteiten waarbij Jan Cornelissen als bestuurslid al bij betrokken is:

Duurzame Ontwikkelingsdoelen      Afterparty El Dunya festival                     Welkom Hier