De belangrijkste punten bij jouw belasting aangifte

Belastingaangifte doen komt iedere keer weer terug. Elk jaar treft dit ongeveer 7 miljoen particulieren en zo'n anderhalf miljoen ondernemers. Wanneer je aangifte doet zijn er drie punten om goed rekening mee te houden.

Box 3

Tot heden toe kunnen mensen die belastingaangifte doen dit nog steeds doen zoals in de jaren hiervoor. De aangiftes die je in box 3 doet worden door de Belastingdienst apart gehouden. Vervolgens zal de Belastingdienst zelf het juiste bedrag berekenen.

Bij mensen die belasting terugkrijgen kan het voorkomen dat het terug te ontvangen bedrag te laag is vastgesteld. Toch is het verstandig om het gevraagde bedrag gewoon te betalen. Een voorlopige aanslag zal in alle gevallen met de definitieve aanslag worden verrekend.

Verdeling tussen fiscale partners

Ben je getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap, dan houdt dit in dat je automatisch elkaars fiscale partner bent. Dit houdt in dat je wat de belastingaangifte betreft samen aangifte moet doen. Wat jullie samen hebben mag je in de belastingaangifte onderling verdelen. Dit geldt ook voor aftrekposten. Omdat het aangifteprogramma zelf alles doorrekent kan je meteen zien hoe je met elkaar zo min mogelijk belasting hoeft te betalen.

Eigen woning

Heb je net een woning gekocht of gaan jullie uit elkaar dan houdt de Belastingdienst je nog een beetje extra in de gaten. In een nieuwe situatie kunnen namelijk snel fouten worden gemaakt omdat er nogal wat dingen veranderen. Na het kopen van een huis verandert er veel in je belastingaangifte. Je kan alle kosten die je voor de hypotheek hebt gemaakt aftrekken. Wanneer er sprake is van een scheiding is het belangrijk om dit belastingtechnisch goed te regelen.

Studiekosten

Studeer je nog of ben je net met een nieuwe opleiding begonnen naast je huidige baan, dan bestaat de mogelijkheid om studiekosten af te trekken wanneer je belastingaangifte doet. Hieronder vallen lesgeld, collegegeld, examenkosten en leermiddelen die voor jouw studie verplicht zijn.

Giften

Vind je het belangrijk om goede doelen te steunen dan kan je deze giften ook weer van de belasting aftrekken. Wel is het belangrijk dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Het komt bij de belastingaangifte regelmatig voor dat de aftrek van giften problemen oplevert.

Overige werkzaamheden

Heb je inkomsten die niet onder loon, winst uit onderneming of pensioen vallen, dan zijn dit inkomsten uit overig werk. Worden er kosten gemaakt om deze inkomsten te behouden, dan mag je ook deze kosten tijdens het doen van je belastingaangifte aftrekken

Ook al geeft je opdrachtgever deze gegevens wel door aan de Belastingdienst, toch is het niet zo dat deze inkomsten in de vooraf ingevulde aangifte worden opgenomen. Het is dus belangrijk om dit zelf nog even aan de Belastingdienst door te geven.