DVD en online

DVD

Bijsluiter van download (1)Bijsluiter van goed doen (te leen bij het Mondiaal centrum)
Nikki Frencken

De documentaire is een kritische zoektocht naar de juiste manier om mensen in andere landen, binnen andere culturen een helpende hand te bieden. We maken kennis met twee particuliere hulpprojecten van Nederlanders in Oeganda. Zij vertellen over hun project, hun beweegredenen en hoe ze de toekomst zien. Verder ontmoeten we Oegandese professionals die de Nederlandse projecten vanuit een breder maatschappelijk perspectief bekijken. Ook zijn enkele Nederlandse professionals en een Nederlandse bemiddelaar ter plaatse, aan het woord. De vragen en thema’s die aan de orde komen zijn internationale dilemma’s die niet alleen betrekking hebben op Nederland of Oeganda

Online

OneWorld

Als wij te veel CO2 uitstoten, hebben ze daar in Afrika last van. En als in Amerika de huizenmarkt instort, wankelen onze banken. Hoe komt dat?

OneWorld brengt de rest van de wereld dichterbij. Op OneWorld.nl en in OneWorld Magazine zie je dat ons leven verbonden is met dat van mensen wereldwijd. En andersom, hoe dat wat daar gebeurt, ons hier raakt. Hoe zit die wederzijdse beïnvloeding in elkaar? Hoe kunnen we deze processen positief beïnvloeden? Wat kunnen we zelf doen?

OneWorld.nl is de grootste Nederlandse website over mondiale verbondenheid en duurzaamheid. Het tijdschrift OneWorld magazine verschijnt tien keer per jaar. OneWorld wordt uitgegeven door NCDO, de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.

Meningen en standpunten die te lezen zijn op OneWorld.nl en in het magazine, worden niet noodzakelijkerwijs door NCDO onderschreven. Ook worden bijdragen van columnisten en essayisten niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de redactie.

Youtube World Press Africa Today

Africa Today is een Engelstalig praatprogramma met actuele onderwerpen over het Afrikaanse continent. De interviewer nodigt drie specialisten uit die hun ( vaak uiteenlopende) mening geven over het betreffende onderwerp.

Het is alsvolgt te vinden: Google: youtube Press tv Africa Today Door hier een land of onderwerp achter te typen komen de gezochte afleveringen naar voren.

Uitzending gemist

Uitzending van De Wereld Draait Door University: Beatrice de Graaf Terrorisme