Stages en onderzoeksopdrachten

Oktober 2017: Mondiaal Centrum heeft twee stagiaires aangenomen die zich bezighouden met de projectplannen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s = Sustainable Development Goals) 2015-2030. Het gaat om: Titus Schaab (MA Globalisation and Development Studies) en Gwendoline Verkaik (werkt aan haar thesis voor de Master Globalisation and Development Studies aan de faculteit Cultuur- en Maatschappij-wetenschappen van de Universiteit Maastricht).

Zie je de wereld om je heen ook snel veranderen? Ben je daar nieuwsgierig naar? Heb je interesse in internationale verhoudingen en culturele diversiteit en ben je op zoek naar een interessante, zinvolle stage of onderzoeksopdracht met een zeker idealisme? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Wij bieden stages op alle niveaus. Je kunt hier terecht voor een maatschappelijke stage vanuit je middelbare school (rond het festival El Dunya in mei) en we werken ook met stagiaires van Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht. (Denk hierbij aan Social Work, Facility Management, University College Maastricht, en Globalisation and Development Studies van de Faculty of Arts and Social Sciences).

De wereld globaliseert en ook onze eigen stad Maastricht wordt steeds internationaler. Het is dus van belang om de wereld beter te leren kennen (global awareness) en ook beter te begrijpen hoe de verhoudingen tussen macht en onmacht in deze wereld liggen (global responsibility). Sommige delen van de wereld veranderen heel snel, de verdeling tussen arm en rijk zoals die vroeger was, bestaat niet meer. Zo is er sprake van economische, culturele, politieke, klimatologische en militaire globalisering waar we allemaal mee te maken krijgen. Voor jullie, als jongeren, is het helemaal van belang om je hiervan bewust te zijn en er ervaring mee op te doen. Het Mondiaal Centrum verzamelt kennis en ervaringen en deelt dit het liefst met zoveel mogelijk bewoners van Maastricht. Dit kan door middel van een debat, een informatiemarkt, een lespakket, een flashmob op straat of een ander ludiek idee.

Bij internationale verantwoordelijkheid kun je kijken naar je eigen (consumptie-)gedrag en de impact hiervan op andere delen van de wereld. Denk hierbij aan de kledingindustrie/rechten voor arbeiders, CO2 uitstoot en klimaatverandering, vleesconsumptie en voedseltekorten. Maar we volgen ook kritisch de impact van het werk van NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisaties, stichtingen), overheden en internationale politieke systemen en afspraken. Denk hierbij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties, klimaatafspraken en handelsovereenkomsten. Iedere stage bevat dus een stukje persoonlijke verdieping en de opdracht dit te delen met anderen.

We organiseren jaarlijks het festival El Dunya met zo’n 5000 bezoekers. Misschien zit hier voor jou een mooie stageopdracht bij?

Sinds 1 januari 2015 werken we samen met de afdeling Bestuurszaken en Externe Betrekkingen van de gemeente Maastricht aan het internationaliseringsprogramma van de gemeente op het gebied van mensenrechten (het Shelter City programma) en de lokale toepassing van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het internationaliseringsprogramma van de gemeente heeft meerdere facetten. Het Mondiaal Centrum levert hierbij de bijdrage aan een eerlijke, wereldwijde verdeling van veiligheid, kansen en welvaart.

Juli 2016

Het Mondiaal Centrum en de afdeling Administratieve en Buitenlandse Zaken van de Gemeente Maastricht hebben gevraagd voor een onderzoek door een Think Tank. De Think Tank moet onderzoek gaan doen naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Gedurende de maand juni 2016 werkten 10 studenten full-time aan dit onderzoek.

De development goals bereiken de Gemeente Maastricht via de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG), maar de richtlijnen van de VNG zijn erg vaag. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over implementatie bij de Gemeente Maastricht. Sommige doelen zullen gekozen worden passend bij het huidige bestuur van de stad, de bestaande bedrijven en publieke services. Het risico bestaat dat de Gemeente Maastricht voorbijgaat aan de kennis en mogelijkheden die de Universiteit Maastricht biedt, waardoor de kans om hier innovatief mee om te gaan kan verdwijnen. De Think Tank houdt zich bezig met het ontwikkelen van een set regels die gebruikt kunnen worden voor de implementatie en het kiezen van de juiste doelen.

IMG_3062

thinktank2016