Shelter City

161129-hr-university-tour-maastricht-bb-en-facebook

In 2015, 2016 en 2017 hebben de gemeente Maastricht, het University College Maastricht (UCM), het Mondiaal Centrum en Amnesty International Maastricht, deelgenomen aan het Shelter City programma van de Stichting Justice and Peace uit Den Haag. Mensenrechtenverdedigers die ergens ter wereld in een gevaarlijke of stressvolle situatie zitten, verblijven 3 maanden in een Nederlandse stad die aangesloten is bij het programma, een ‘schuilplaats voor hun’, zoals ook Maastricht. In deze 3 maanden kunnen ze kennis en nieuwe energie opdoen, netwerken en op afstand hun werk voortzetten. Ook worden zij via Justice and Peace, samen met andere mensenrechtenverdedigers, getraind om op een veilige manier door te kunnen gaan met hun belangrijke werk. www.sheltercity.nl

Mensenrechtenverdedigers zijn personen die binnen een organisatie of als individu, opkomen voor fundamentele rechten en vrijheden. Of het nu gaat om burgerlijke en politieke rechten of economische, sociale en culturele rechten. Activisten die geweld plegen of propageren, vallen niet onder de definitie van mensenrechtenverdediger.

Klik op deze link voor een kort filmpje over Karin Mejía, mensenrechtenadvocaat uit Honduras: https://www.youtube.com/watch?v=SjZU0BXJDIQ&feature=youtu.be

Inmiddels hebben wij 5 gasten mogen ontvangen en wordt de proefperiode geëvalueerd. Op deze webiste is meer informatie te vinden over onze kandidaten: Richard advocaat uit Burundi, Guleid advocaat uit Somaliland, Musa fotograaf en rapporteur uit de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever, Naythan fotograaf en rapporteur uit Kenia, en Judith LHTB-activiste uit Nigeria. Onze ‘schuilplaats’ Maastricht is ook terug te vinden op een landelijke website: www.sheltercity.nl/maastricht

Het Mondiaal Centrum zit in de kerngroep die de mensenrechtenverdediger lokaal begeleidt. Overige deelnemers zijn de gemeente Maastricht, het University College Maastricht en de lokale Amnesty International groep. In samenspraak met de mensenrechtenverdediger en de betrokken partijen wordt een inhoudelijk programma opgesteld. Het Mondiaal Centrum werkt vooral aan de kennismaking en kennisoverdracht tussen de mensenrechtenverdediger en de Maastrichtse inwoners. Ook verzorgt het Mondiaal Centrum de plaatselijke en landelijke communicatie over het programma naar de Nederlandstalige en Engelstalige achterban via Facebook, de nieuwsbrief, deze website en de landelijke website. Het programma wordt zoveel mogelijk afgestemd op het lokale aanbod van activiteiten en de wensen van de diverse participanten. Zo wordt er ingespeeld op activiteiten die het Mondiaal Centrum zelf al organiseert of die derden aanbieden. Ook wordt gekeken hoe in samenwerking met middelbare scholen (waaronder het Porta Mosana College en United World College) een gesprek op gang kan komen waarin jongeren kennismaken met internationaal recht bekeken vanuit een andere cultuur of ander continent.

De ervaring heeft geleerd dat de wederzijdse impact groot is: deze mensenrechtenverdedigers ervaren gedurende drie maanden hoe het is om in een vrij land te leven, terwijl wij van hun weer leren hoe het is om dagelijks geconfronteerd te worden met onrecht en uitsluiting, en soms ook geweld. Wij zien hoe de kandidaten zich hier ontspannen, groeien en wij zien na terugkeer dat zij van een nationale mensenrechtenverdedigers groeien naar internationaal opererende werkers. Voor ons zijn zij een inspiratiebron en bieden ons inzicht in internationale verhoudingen waarbij zij ons soms een kritische spiegel voorhouden hoe ‘de wereld’ tegen ‘het Westen’ aankijkt. Deze informatie kunnen wij gebruiken om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de vele vluchtelingen, migranten en ander internationale bewoners van onze stad.

img_3425                   Guleid-Ahmed-Jama                         musa

         Richard                                             Guleid                                                   Musa                             

maart – juni 2015                         oktober – december 2015                     maart – mei 2016 

img_3420

                                             

       Naythan                                             Judith                                        Lookkate

 okt. – dec. 2016                         april – juni 2017                      mid sept. – mid dec. 2017

Op 16 april 2016 is er een artikel in het Algemeen Dagblad geplaatst over de Shelter City. De toen aanwezige kandidaten werden hiervoor geïnterviewd. De artikelen zijn hier na te lezen.