Eigen initiatieven met aanhakende partners

Het Mondiaal Centrum organiseert in de loop van het jaar regelmatig eigen activiteiten zoals festival El Dunya, de Shelter City, flashacties en dialogen.

De opzet van festival El Dunya is een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking. Het Mondiaal Centrum zet een infrastructuur op en iedere organisatie of individu kan, mits het binnen de visie van het Mondiaal Centrum valt, daar als ‘bouwblok’ een eigen aanvulling geven in de vorm van ‘messenger’ of ‘performer’. Denk hierbij aan dansgroepen van het United World College of individuele studenten die een project rond plastic afval in de Maas presenteerden.

Een ander goed voorbeeld was onze actie tijdens Warme Truiendag in 2015. Dames van het Maastrichter Breicafé breiden op ons verzoek een trui voor het Mooswief van de Tempeleers. Hierbij werd een duurzaam thema zoals het klimaat gekoppeld aan een Maastrichtse traditie rondom Carnaval.