Organisatie en werkwijze

Het Mondiaal Centrum is een stichting. Er is een bestuur en een (deeltijd) beroepskracht. Deze beroepskracht wordt ondersteund door het bestuur, een aantal vrijwilligers en stagiaires. Er is een eigen locatie aan de Maastrichter Pastoorstraat waar gerelateerde NGO’s, indien zij willen, tegen een kleine vergoeding gebruik kunnen maken van de vergaderruimte.

Sinds 1 januari 2015 is het Mondiaal Centrum betrokken bij het Internationaliserings-programma van de gemeente. Hieruit ontstaan gemeenschappelijke activiteiten. (Shelter City programma, stageaanbod aan (buitenlandse) studenten, Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

Festival El Dunya staat hier inmiddels los van; daar moet een aparte subsidie voor gevonden worden. Rond het festival wordt ook gewerkt aan crowdfunding en overige sponsoring.

Werkwijze

Het Mondiaal Centrum zoekt voortdurend naar mogelijkheden om diverse groepen en personen met verschillende (nationale) achtergronden bij elkaar te brengen. Door middel van ontmoetingen, samenwerking en uitwisselingen kunnen studenten, leerlingen en overige bewoners van Maastricht ervaren hoe het leven in een globaliserende wereld eruit ziet.

Als Mondiaal Centrum hebben we door de jaren heen veel expertise op het gebied van mondiale vraagstukken opgebouwd, die ook voor andere organisaties zinvol kan zijn. We volgen de trends, kennen de verschillende ideeën en theorieën over ontwikkelings-samenwerking, kunnen interessante literatuur aanbevelen en landelijke of provinciale contact- en ondersteunende organisaties noemen.

Van hieruit bieden wij informatie en stageplaatsen aan voor scholieren/studenten van middelbare school tot universiteit masterprogramma. Voertaal is Engels of Nederlands.

We bieden ondersteuning, of trainingen van landelijke organisaties aan voor Particuliere Initiatieven (stichtingen met een hulpproject) en ondersteunen initiatieven op het gebied van mensenrechten en duurzaamheid.

Jaarlijks, op Hemelvaartsdag, organiseren wij festival El Dunya met de slogan “Een wereldreis in eigen stad” en “Hoe groot is jouw wereld?” Bij dit festival dagen we bezoekers uit om kennis te maken met de wereld, na te denken over de wereld, idealen te delen en verantwoordelijkheid te nemen. De opbouw bestaat uit een samenwerking met veel diverse organisaties geselecteerd op basis van missie, thema en skills.

Sinds 2015 neemt het Mondiaal Centrum deel aan het Shelter City programma van de gemeente en University College Maastricht (UCM). Een mensenrechtenverdediger, ergens uit de wereld verblijft gedurende drie maanden in onze stad om energie en kennis op te doen en een netwerk op te bouwen in Europa. Wij organiseren ontmoetingen en dialoog tussen de mensenrechtenverdediger en de bewoners van de stad.