Jaarplan en jaarverslag

Ieder jaar verschijnt er een jaarplan en een jaarverslag van het Mondiaal Centrum. Deze rapporten zijn de basis voor een subsidieaanvraag en dienen als verantwoording naar de gemeente.

Sinds 1 januari 2015 valt het centrum niet meer onder Zorg & Welzijn van de gemeente, maar onder Bestuurszaken en Externe betrekkingen. Daar valt tevens het Internationaliserings-programma van de gemeente onder. Het Mondiaal Centrum speelt een rol in dit internationaliseringsprogramma als ‘geweten’ van de globalisering van deze wereld.

Jaarplan 2017

Jaarverslag 2016