Historie

In Nederland bestaan er verschillende Centra voor Ontwikkelingssamenwerking (COS). In samenwerking met deze centra werd in 1982 in Maastricht het Centrum voor Vrede en Ontwikkelingssamenwerking (CVOS) opgericht. De centra zijn gericht op ondersteuning van Particuliere Initiatieven en Non-Governmental Organizations (NGO’s, organisaties die onafhankelijk zijn van de overheid).

In de jaren negentig wijzigde de financieringsstructuur van de Centra voor Ontwikkelingssamenwerking van lokale centra naar provinciale centra en verhuisde het CVOS naar Roermond. Als tegenhanger werd in Maastricht, met financiering vanuit de gemeente afdeling Zorg& Welzijn, het Mondiaal Centrum opgericht.

Aansluitend bij de tijdgeest van de afgelopen decennia heeft het Mondiaal Centrum de nadruk van internationalisering op verschillende thema’s gelegd. Zo kwam na de moord op Theo van Gogh meer de nadruk te liggen op integratie en samenleven, tot in 2006 de gemeente Maastricht zich aansloot bij de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Het Mondiaal Centrum werd, samen met de stedenband Maastricht-Rama, de vertolker van het gemeente Millenniumdoelen beleid. Het Mondiaal Centrum legt de laatste jaren meer nadruk op ons consumptiegedrag en duurzaamheid. (Millenniumdoelen 7 en 8)

Sinds 1 januari 2015 valt het Mondiaal Centrum bij de gemeente niet meer onder Zorg& Welzijn, maar onder Bestuurszaken en Externe betrekkingen. Hier valt ook het Internationaliseringsprogramma van de gemeente onder wat meer inspeelt op de globalisering van de stad, oa door de vele buitenlandse studenten die hier verblijven.

Het Mondiaal Centrum vervult hierbij steeds meer een brugfunctie tussen de buitenlandse studenten en de overige bewoners van Maastricht, zij het dat de ontmoetingen en activiteiten een mondiaal thema moeten hebben.

Daarnaast besteedt de gemeente meer aandacht aan het thema mensenrechten, o.a. door middel van het Shelter City programma waar het Mondiaal Centrum ook een rol in speelt.