Mondiaal Centrum

De wereld verandert snel. Dat merken we ook in ons dagelijks leven. Iedereen ervaart dit op verschillende manieren. Het Mondiaal Centrum wil deze globalisering een duidelijkere plaats geven door middel van educatie, ervaring en debat.

We organiseren daarom het jaarlijkse festival El Dunya, we werken mee aan het Shelter City programma van de gemeente, we hebben een groot stageaanbod voor jongeren en studenten, een website, Facebook en nieuwsbrief. Ook ondersteunen we graag allerlei initiatieven van derden.

Verantwoordelijkheid

Ons kleine landje is verweven met de wereld. Dat heeft ons veel welvaart gebracht. Daarmee is de wereld onderdeel van ons leven en dat vraagt om verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan in het klein al heel direct toegepast worden. Denk hierbij aan de kleding die je koopt, voedsel, de kilometers die je vliegt of rijdt in je auto. Of het steunen van een ontwikkelingsproject, het tekenen van een petitie.

Begrip en tolerantie

‘Leven in een globaliserende wereld’ wordt steeds tastbaarder voor Maastrichtse bewoners nu de stad internationaler wordt. Voor de één verwarrend, voor de ander verrijkend. Wij willen graag iedereen ontmoeten, in dialoog gaan, want werkelijke interesse in mensen uit andere landen en culturen leidt tot meer begrip en tolerantie.

Educatie- en debatcentrum

Gaan we de globalisering meer inhoudelijk bekijken, dan komen we terecht bij verschillende invalshoeken zoals: economische, culturele, politieke, klimatologische en militaire globalisering. We worden hier dagelijks mee geconfronteerd via het nieuws, televisie, internet en andere media. Goede informatie en kennis zijn de basis om op verantwoorde wijze een standpunt in te kunnen nemen. Pas dan kunnen er politieke, economische en cultureel verantwoorde keuzes gemaakt worden.

Gemeentelijk internationaal beleid

Het Mondiaal Centrum werkt mee aan het internationaliseringsprogramma van de gemeente op het gebied van mensenrechten (het Shelter City programma) en de toepassing van Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Wij ontvangen hiervoor financiële middelen van de gemeente Maastricht.

Alles wat we eten, dragen aan kleding, gebruik van mobiele telefoon en computer, alles maar dan ook werkelijk alles komt ergens uit deze wereld. Dit geeft ons plezier, het geeft ons gemak, maar het geeft ons ook een verantwoordelijkheid als consument en bewoner op deze wereld. Want waar komen de grondstoffen vandaan en onder welke omstandigheden worden die producten gemaakt?