Geen terugkeer naar Afghanistan!

Familie Rezaie en een terugkeer naar een levensgevaarlijk Afghanistan

Foto: L1/Patrick Dreuning

Het Mondiaal Centrum concludeert, na het bestuderen van het rapport van Amnesty International, dat het terugsturen van het gezin Rezaie naar Afghanistan het leven van deze mensen in gevaar brengt (https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/afghanistan/report-afghanistan/https://www.amnesty-international.be/actie/stop-terugkeer-naar-afghanistan).

Daarom wil het Mondiaal Centrum zijn steun aan de familie kenbaar maken. Tevens doet het Mondiaal Centrum Maastricht een beroep op iedereen en alle maatschappelijke organisaties in Maastricht om hun solidariteit met deze familie kenbaar te maken. Voor het Mondiaal Centrum zou het onacceptabel zijn als Maastricht het zou moeten betreuren zich niet te hebben verzet tegen deze uitzetting als dit slecht zou aflopen. Daarom wil het Mondiaal Centrum publiekelijk zijn steun betuigen aan de personen en organisaties die zich inzetten tegen de uitzetting van mensen naar Afghanistan. Dit kan o.a. door de volgende petities te ondertekenen:

https://www.1limburg.nl/petitie-tegen-uitzetting-afghaans-gezin

https://secure.amnesty.nl/petitie_afghanistan

Het bestuur van het Mondiaal Centrum

Maastricht, 27 november 2017