Festival El Dunya

Al 8 jaar op rij organiseert het Mondiaal Centrum een jaarlijks festival onder de naam ‘El Dunya, een wereldreis in eigen stad’. Het festival vindt altijd plaats op Hemelvaartsdag – dit jaar donderdag 10 mei 2018 – in het Stadspark van Maastricht. Het heeft een eigen website en Facebook-pagina, waar meer over het laatste/aankomende festival te vinden is: www.eldunyamaastricht.nl

Hoofdthema’s zijn: mensenrechten, vrede en veiligheid. Het festival bestaat uit buitenlandse muziek, dans en eten, gecombineerd met een grote mondiale markt. Deze markt vormt, samen met terreinactiviteiten, het hart van het festival. Op de markt vind je dus stichtingen en projecten met ontwikkelingswerk, internationale handelaren die producten uit hun thuisland aanbieden, allerlei initiatieven met eerlijke handel, tot voorbeelden van een circulaire economie en biologische teelt.

De wereld is niet meer via grenzen te verdelen in arm en rijk. El Dunya is een festival waarop we met elkaar en met het publiek in gesprek willen komen over de manier waarop we naar de wereld kijken.

Het festival komt tot stand door de bijdragen van veel verschillende partijen. Heeft iemand een idee, activiteit of product dat goed aansluit bij de boodschap van het festival, dan bieden we graag ruimte en ondersteuning hiervoor.

In 2018 viel Hemelvaartsdag op donderdag 10 mei. Het thema dit jaar is:

ZORG VOOR JEZELF, ZORG VOOR EEN ANDER