Voorbereiding Duurzame Ontwikkelingsdoelstelingen

Omdat de Millenniumdoelen nog niet geheel gehaald waren besloot men met een vervolg op deze doelen te komen. De kritiek op de Millenniumdoelen (de doelen waren een verlengstuk van westerse landen en westerse instanties) werd ter harte genomen. Wereldwijd, al vanaf 2012, werden er groepen, comités en activiteiten georganiseerd om zoveel mogelijk mensen bij de samenstelling van de nieuwe doelen te betrekken.

Het resultaat hiervan is dat het uitgangspunt belangrijk verschilt met het uitgangspunt indertijd van de Millenniumdoelen. In de aanloopfase bekritiseerden ontwikkelingslanden de scherpe scheidslijn tussen ontwikkelingslanden en ‘het Westen” alsof er in bijvoorbeeld de VS geen armen zouden zijn. Er werd gekozen voor meer maatwerk, meer realisme, universeel en een sterke link tussen klimaat en ontwikkeling (vooral op verzoek van westerse landen).

De manier waarop de Verenigde Naties ontwikkelingsdoelstellingen stellen – nu en vijftien jaar geleden – laat goed zien hoe de wereld is veranderd. Ontwikkelingslanden kunnen niet zomaar meer beleid in hun schoenen geschoven krijgen, westerse landen kunnen hun eigen problemen niet meer ontkennen, klimaatverandering kan niet meer genegeerd worden.