Millenniumdoelen afgerond

In het jaar 2000 namen de Verenigde Naties, onder leiding van VN-chef Kofi Annan, het initiatief om een gezamenlijke visie voor armoedebestrijding te formuleren. Door een kleine groep afgevaardigden van de Verenigde Naties, Wereldbank en IMF werd dit vertaald in 8 concrete Millenniumdoelen. Deze doelen kregen een grote impact op het beleid van westerse donorlanden. Ze werden dé leidraad voor het uitgeven van westerse ontwikkelingsbudgetten gebaseerd op: ‘Action by the South, financed by the North.’

De resultaten van deze Millenniumdoelen blijven moeilijk te meten omdat het verzamelen van data in veel landen erg moeilijk blijft. Tegelijkertijd hebben de opkomende economieën, de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), grote invloed gehad op te afname van armoede.

Hier volgen toch enkele cijfers:

  • de armoede is de afgelopen 15 jaar gehalveerd
  • het aantal kinderen dat voor hun vijfde levensjaar sterft, is gehalveerd
  • aanzienlijk meer kinderen gaan naar school, ook meisjes
  • het deel van de wereldbevolking zonder toegang tot schoon drinkwater is gehalveerd
  • de relatieve hoeveelheid mensen met honger is van 24 naar 14 procent gedaald
  • moedersterfte is sinds 1990 bijna gehalveerd ( doel was 75%)

Op het gebied van ondervoede kinderen en toegang tot goede sanitaire voorzieningen kan nog veel gedaan worden.