Lokale toepassing Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zullen via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ook onze gemeente Maastricht bereiken. Op dit moment is er nog geen zicht op een lokale toepassing hiervan. Waarschijnlijk zullen er enkele doelen uitgekozen worden passend bij het karakter van de stad Maastricht, het huidige beleid van de gemeente, de specifieke kennis die aanwezig is en de al aanwezig zijnde actieve stichtingen en instanties.

Het Mondiaal Centrum wil hierin graag een actieve rol spelen. Door middel van stageopdrachten wil het graag de expertise van de universiteit inzetten om in kaart te brengen welke Ontwikkelingsdoelstellingen een voorkeur hebben bij gemeente, bevolking en actieve partijen.