Duurzame ontwikkelingsdoelen

Duurzame ontwikkelingsdoelen bovembalkDe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties zijn een vervolg op de Millenniumdoelen. Deze liepen tot eind 2015 en hebben wereldwijd tot verbetering geleid. Armoede is teruggedrongen, meer kinderen gaan naar school, meer mensen wonen in acceptabele woningen met toegang tot veilig water en voldoende sanitaire voorzieningen, etc. Maar op veel terreinen en in veel landen is nog een lange weg te gaan. Daarvoor zijn de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld. Deze doelen duren tot 2030.

De doelstellingen zijn hierbij gebaseerd op zes kernwaarden:

 1. Mensen – Toegang tot gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen (ook vrouwen en meisjes)
 2. Waardigheid – Einde aan armoede en tegengaan van ongelijkheid
 3. Welvaart – Sterke economieën waar eenieder aan deelneemt
 4. Gerechtigheid – Veilige en vredige samenlevingen met sterke instituten
 5. Samenwerken – Versterken van mondiale solidariteit en duurzame ontwikkeling
 6. Planeet – Beschermen van ecosystemen voor alle samenlevingen en toekomstige generaties

Hier zijn de volgende 17 doelen uit voortgekomen:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger, duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen
 6. Schoon water en sanitair voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie
 8. Economische groei, werkgelegenheid
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Steden veilig, weerbaar en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering tegengaan
 14. Duurzaam gebruik van de zeeën
 15. Bescherming ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Promotie veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterking mondiaal partnerschap om doelen te bereiken